Niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów Lublin

Niszczenie dokumentów zgodnie z RODO

Zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez RODO wszystkie przedsiębiorstwa zobowiązane są do niszczenia dokumentów przy użyciu urządzeń klasy P-3 tajności wg normy DIN 66399. Oznacza to, że po zniszczeniu niemożliwe jest odtworzenie danego dokumentu.

Przy niszczeniu dokumentów wykorzystujemy swoją wiedzę oraz nowoczesną technologię bazującą na likwidacji mechanicznej.

Dbamy o bezpieczne zniszczenie danych przy pomocy profesjonalnej niszczarki HSM Powerline, spełniającej wymogi DIN 66399 w IV klasie tajności (powierzchnia ścinki max. 160 mm2).

Po zrealizowaniu usługi zniszczenia dokumentów przekazujemy klientowi protokół i certyfikat zniszczenia.

 

Zleć usługę zniszczenia swojej dokumentacji naszej firmie

Jesteśmy małą firmą rodzinną i tak też traktujemy swoich Klientów, a zatem oferujemy:

  • Elastyczność, omówimy wszystkie warunki i dostosujemy się do indywidualnych potrzeb Klienta
  • Szybkie terminy realizacji, przyjedziemy w zależności od możliwości transportowych, w przeciągu 1-2 dni roboczych
  • Własny transport, w razie potrzeby dostarczenie pojemników na dokumentację wraz z plombami
  • Gwarancja zniszczenia dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych liczonych od dnia odebrania partii dokumentów od Klienta
  • Przeszkolony personel, który zadba o bezpieczeństwo dokumentacji w trakcie całego procesu niszczenia
  • Miejsce magazynowania i zniszczenia dokumentacji pod stałą kontrolą monitoringu wizyjnego
  • Możliwość uczestnictwa Klienta w procesie niszczenia